Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.09.2023 22:31

Karta zakázky #22/LS07/OZ23/2021
Nákup kameniva bez dopravy - zimný posyp, časť A- OZ Prešov, LS Široké - výzva č. 22

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
15039
Název zakázky
Nákup kameniva bez dopravy - zimný posyp, časť A- OZ Prešov, LS Široké - výzva č. 22
Číslo spisu VZ
22/LS07/OZ23/2021
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
2 100,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom tejto zákazky je dodanie kameniva pre LS Široké frakcie 8/16 v množstve 300 ton.
Verejný obstarávateľ určuje miesto vykládky v k.ú. Široké a blízke okolie.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Určenie miesta vykládky: Verejný obstarávateľ určuje miesto vykládky bude k.ú. Široké a okolie.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
26.10.2021 12:00:00
Plánované otevírání nabídek
26.10.2021 12:30:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Prešov
Adresa
Obrancov mieru 6
Prešov
080 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Peter Fedor
peter.fedor@lesy.sk
+421 907916612

Dokumenty