Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.02.2023 07:33

Karta veřejné zakázky #1550/2018/TSUB
Činnost energetického managementu města Uherský Brod

Informace

ID zakázky
1641
Název zakázky
Činnost energetického managementu města Uherský Brod
Číslo spisu VZ
1550/2018/TSUB
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
670 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí energetické služby.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí energetické služby, která se sestává zejména z:
- pravidelného sběru dat - viz ZD
- vedení a správa databáze - viz ZD
- provádění průběžné měsíční kontroly - viz ZD
- provádění průběžného přehodnocování pořadí realizace - viz ZD
- součinnost při provádění vyhodnocení - viz ZD
- vypracování podkladů - viz ZD
- provádění kontrol, návrhů opatření - viz ZD
- poskytování součinnosti při zajišťování povinnosti - viz ZD
- poskytování poradenské činnosti a podkladů - viz ZD

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Poznámka

Vítěz MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o. - nabídková cena 624.000 Kč bez DPH.

Termíny a lhůty

Lhůta na předkládání nabídek
26.11.2018 10:00:00
Zadávací lhůta do
25.01.2019

Zadavatel

Název organizace
TSUB, příspěvková organizace
Adresa
Větrná 2037
Uherský Brod
688 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Další kontakty
Věcná stránka - Ing. Bohumír Gottfried, 572 805 401, bohumir.gottfried@tsub.cz
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/05583926

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.