Stav: Zrušená

Serverový čas: 13.07.2024 21:14

Karta veřejné zakázky #Z21012
NÁKUP PODVOZKŮ NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Informace

ID zakázky
16507
Název zakázky
NÁKUP PODVOZKŮ NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Číslo spisu VZ
Z21012
Evidenční číslo zakázky
Z2021-046335
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
13 500 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
34100000-8 - Motorová vozidla
Doplňující CPV kód
34139000-0 - Podvozky
34143000-1 - Vozidla pro zimní údržbu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka plnění odpovídajícího technické specifikaci dle Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace, přičemž v případě příslušenství je předmětem plnění též osazení na podvozky vozidel a odzkoušení.

Popis předmětu VZ

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka plnění odpovídajícího technické specifikaci dle Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace, přičemž v případě příslušenství je předmětem plnění též osazení na podvozky vozidel a odzkoušení.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
14.02.2022 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Silnice LK a.s.
Adresa
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Česká republika
Administrátor VZ
JUDr. Csaba Csorba, senior advokát
csaba.csorba@havelpartners.cz
+420 731539270

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.