Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2023 19:26

Karta veřejné zakázky #VZMR/SNMZ/III/2/2022
OPRAVA ELEKTROINSTALACE VČETNĚ OCHRANY PŘED BLESKEM V BUDOVĚ FCC_DOBŠICKÁ 10A_ ZNOJMO

Informace

ID zakázky
17640
Název zakázky
OPRAVA ELEKTROINSTALACE VČETNĚ OCHRANY PŘED BLESKEM V BUDOVĚ FCC_DOBŠICKÁ 10A_ ZNOJMO
Číslo spisu VZ
VZMR/SNMZ/III/2/2022
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
773 878,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

OPRAVA ELEKTROINSTALACE VČETNĚ OCHRANY PŘED BLESKEM V BUDOVĚ FCC_DOBŠICKÁ 10A_ ZNOJMO

Popis předmětu VZ

Jedná se o kompletní novou elektroinstalaci včetně hromosvodu v budově FCC Znojmo ul. Dobšická objekt šaten.
Prohlídku je možné předem dohodnout s panem Motlem - tel: 731127780

Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č.169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplňit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Dílo se dodává jako plně funkční celek. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot. Zhotovitel je plně kvalifikovaná odborná firma a chyby v projektu a ve výkazu výměr měl předpokládat a doplnit do rozpočtu.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
22.02.2022 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
22.02.2022 10:05:00
Zadávací lhůta do
20.04.2022

Zadavatel

Název organizace
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Adresa
Pontassievská 317/14
Znojmo
669 02, Česká republika
Administrátor VZ
Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.