Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.03.2023 16:32

Karta zakázky #S17910-2022-OZZ
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu DNS

Informace

ID zakázky
23777
Název zakázky
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu DNS
Kategorie DNS
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie
Číslo spisu VZ
S17910-2022-OZZ
Evidenční číslo zakázky
234/20214 7144 - MUT
Číslo oznámení z TED
2021/S 201-522378
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
09310000-5 - Elektrická energie
Doplňující CPV kód
66132000-4 - Obchodování s komoditami
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom konkrétnej zákazky zadávanej v DNS je zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie (elektriny) do odberného miesta podľa konkrétnych potrieb Prijímateľa/Objednávateľa po dobu trvania Zmluvy o dodávke elektriny (ďalej len „Zmluva“), v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a jej prepravu distribučnou sústavou do jeho odberného miesta elektriny na obdobie uvedené v prílohe označenej ako „Odberné miesto a predpokladaný objem odberu“.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
02.06.2022 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
02.06.2022 10:10:00

Zadavatel

Název organizace
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Matúš Novák
matus.novak@health.gov.sk
+421 257393270

Dokumenty