Stav: Probíhající

Serverový čas: 20.03.2023 16:55

Karta zakázky #SE-VO1-2022/002162-005
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu pre potreby UN - NsM, a. s.

Informace

ID zakázky
24549
Název zakázky
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu pre potreby UN - NsM, a. s.
Kategorie DNS
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu
Číslo spisu VZ
SE-VO1-2022/002162-005
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
21 063,85 EUR
Hlavní CPV kód
09123000-7 - Zemní plyn
Doplňující CPV kód
66132000-4 - Obchodování s komoditami
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu pre potreby Univerzitnej nemocnice - Nemocnica sv. Michala, a.s.. Podrobný opis predmetu konkrétnej zákazky je v prílohe č. 1 tejto Výzvy

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
16.06.2022 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
16.06.2022 10:30:00

Zadavatel

Název organizace
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika

Dokumenty