Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.06.2023 17:27

Karta veřejné zakázky #Z22035
Dodávka asfaltové směsi ACO 11+ pro oblast Liberec

Informace

ID zakázky
25237
Název zakázky
Dodávka asfaltové směsi ACO 11+ pro oblast Liberec
Číslo spisu VZ
Z22035
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 250 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
09240000-3 - Produkty odvozené z ropy a z uhlí
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Průmyslové dodávky asfaltové směsi typu ACO 11+ pro souvislou údržbu povrchu vozovek strojovým zpracováním určené pro oblast Liberec

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky jsou průmyslové dodávky asfaltové směsi typu ACO 11+ pro souvislou údržbu povrchu vozovek strojovým zpracováním, druh asfaltového pojiva pro směs ACO 11+ je stanoven na 70/100, resp. 50/70.
Průběžné dodávky budou prováděny odběrem asfaltové směsi zadavatelem v provozovně vybraného dodavatele, nakládku směsi do vozidel zajistí dodavatel. Předmětem veřejné zakázky není doprava asfaltové směsi z provozovny dodavatele do místa pokládky. Dopravu směsi do místa pokládky si zajišťuje zadavatel vlastní dopravou, za použití techniky v jeho režii.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
13.06.2022 11:00:00

Zadavatel

Název organizace
Silnice LK a.s.
Adresa
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Česká republika
Administrátor VZ
Petra Omarov
petra.omarov@silnicelk.cz
+420 771230740
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.