Stav: Probíhající

Serverový čas: 26.06.2022 04:51

Karta veřejné zakázky #VZMR/SNMZ/III/18/2022
OPRAVA OMÍTEK A VÝMALBA SPOLEČNÝCH PROSTOR DPS DUKELSKÁ

Informace

ID zakázky
26942
Název zakázky
OPRAVA OMÍTEK A VÝMALBA SPOLEČNÝCH PROSTOR DPS DUKELSKÁ
Číslo spisu VZ
VZMR/SNMZ/III/18/2022
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
431 400,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

OPRAVA OMÍTEK A VÝMALBA SPOLEČNÝCH PROSTOR DPS DUKELSKÁ

Popis předmětu VZ

Jedná se o opravu omítek po zatečení a případném stěhování klientů a následnou výmalbu společných prostor budov DPS Dukelských bojovníků 148 a Dukelských bojovníků 150. Jedná se o dvě šestipodlažní budovy včetně přízemí a stávající výmalba v současné době již není vyhovující z hlediska hygienických požadavků. S přihlédnutím ke způsobu využívání objektu je nutné přizpůsobit i harmonogram prací, které mohou být prováděny v rozmezí pracovních dnů od 8.00 hod. do 15.00 hod. v nejkratším možném termínu.

V případě potřeby prohlídky na místě samém je možné termín dohodnout s p. Galetou - tel: 739389097

Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č.169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplňit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Dílo se dodává jako plně funkční celek. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot. Zhotovitel je plně kvalifikovaná odborná firma a chyby v projektu a ve výkazu výměr měl předpokládat a doplnit do rozpočtu.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
29.06.2022 09:30:00

Zadavatel

Název organizace
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Adresa
Pontassievská 317/14
Znojmo
669 02, Česká republika
Administrátor VZ
Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.