Stav: Probíhající

Serverový čas: 26.06.2022 04:57

Karta veřejné zakázky #Z22037, Z22532, Z22533
Dodávka asfaltové směsi pro oblast Sosnová, Dodávka asfaltové směsi pro oblast Nová Ves nad Nisou, Dodávka asfaltové směsi pro oblast Liberec

Informace

ID zakázky
27075
Název zakázky
Dodávka asfaltové směsi pro oblast Sosnová, Dodávka asfaltové směsi pro oblast Nová Ves nad Nisou, Dodávka asfaltové směsi pro oblast Liberec
Číslo spisu VZ
Z22037, Z22532, Z22533
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
1 990 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
09240000-3 - Produkty odvozené z ropy a z uhlí
VZ je dělená na části
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky jsou průmyslové dodávky asfaltové směsi typu ACO 8 pro souvislou údržbu povrchu vozovek ručním zpracováním.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky jsou průmyslové dodávky asfaltové směsi typu ACO 8 pro souvislou údržbu povrchu vozovek ručním zpracováním. Kvalita asfaltové směsi a výrobní postupy pro výrobu asfaltové směsi musí splňovat normu ČSN EN 13108-1 a normu ČSN 73 6121, druh asfaltového pojiva pro směsi ACO 8 je stanoven na 70/100, resp. 50/70. Průběžné dodávky budou prováděny odběrem asfaltové směsi zadavatelem v provozovně vybraného dodavatele. Předmětem veřejné zakázky není dodání asfaltové směsi z provozovny dodavatele do místa pokládky. Zadavatel zajištuje dopravu směsi z provozovny dodavatele do místa pokládky vlastní dopravou, za použití techniky
v jeho režii. Podrobně jsou podmínky dodávek specifikovány v zadávacích podmínkách a jejich přílohách.

Jedná se o veřejnou zakázku rozdělenou na části ve smyslu § 35 a 101 ZZVZ, podle jednotlivých oblastí, pro které má být asfaltová směs dodávána. Účastníci výběrového řízení jsou oprávněni podat nabídku na všechny nebo jen některé části nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Při výběru dodavatele pro jednotlivé části bude zadavatel postupovat odděleně podle kritérií hodnocení uvedených pro jednotlivé části. Výsledkem výběrového řízení bude uzavření samostatné kupní smlouvy na každou část veřejné zakázky.

Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
27.06.2022 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Silnice LK a.s.
Adresa
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Česká republika
Administrátor VZ
Petra Omarov
petra.omarov@silnicelk.cz
+420 771230740
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.

Část 1 Dodávka asfaltové směsi pro oblast Sosnová

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
540 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
09240000-3 - Produkty odvozené z ropy a z uhlí
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Část 2 Dodávka asfaltové směsi pro oblast Nová Ves nad Nisou

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 000 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
09240000-3 - Produkty odvozené z ropy a z uhlí
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Část 3 Dodávka asfaltové směsi pro oblast Liberec

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
450 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
09240000-3 - Produkty odvozené z ropy a z uhlí
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy