Stav: Probíhající

Serverový čas: 25.02.2020 12:41

Karta DNS #MAGS OVO 39766/2019
Zabezpečenie údržby komunikácií a cestnej zelene na území Hl. mesta Bratislava pre roky 2019-2022

Informace

ID zakázky
2753
Název zakázky
Zabezpečenie údržby komunikácií a cestnej zelene na území Hl. mesta Bratislava pre roky 2019-2022
Číslo spisu VZ
MAGS OVO 39766/2019
Číslo oznámení z TED
2019/S 036-081170
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Služby
Předpokládaná hodnota
43 100 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
90600000-3 - Čistící a hygienické služby v městských a venkovských oblastech a související služby
Doplňující CPV kód
90610000-6 - Čištění a zametání ulic
90620000-9 - Odklízení sněhu
90630000-2 - Odklízení ledu
90640000-5 - Čištění a vypouštění stok
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme (ďalej aj ako DNS) bude poskytovanie služieb údržby mestských komunikácií, a to najmä zimnej údržby komunikácií, letnej údržby komunikácií, čistenie chodníkov, vysypávanie košov a/alebo starostlivosti o cestnú zeleň.

Cieľom zriadenia DNS a zadávania zákaziek v DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. Verejný obstarávateľ má záujem zadávať zákazky prostredníctvom DNS najmä po menších oblastiach (vybrané lokality mesta) a / alebo po typologických činnostiach, a to najmä so zámerom využiť potenciál firiem, ktoré sa špecializujú na určité činnosti (napr. na starostlivosť o zeleň) a dokážu tak pokryť reálnu potrebu. Súčasne operatívnym zadávaním zákaziek chce verejný obstarávateľ podporiť účasť aj menších firiem, ktoré sú kapacitne schopné pokryť vybrané lokality mesta, avšak zabezpečovať služby na území celého mesta by nedokázali.

Verejný obstarávateľ plánuje prvými vyhlásenými zákazkami pokryť komplexnú letnú údržbu miestnych komunikácií a to vo vzťahu k jednotlivým lokalitám mesta. V priebehu roka (a trvania DNS) bude verejný obstarávateľ vyhlasovať aj menšie zákazky, ktorými bude riešiť aktuálnu potrebu zabezpečenia konkrétnych činností na vybraných územiach (napr. môže ísť o operatívne zadávanie zákaziek na vysypávanie košov alebo operatívnu kosbu cestnej zelene v prípade potreby).

Verejný obstarávateľ odporúča všetkým dodávateľom, ktorí dokážu čo i len časť z uvedených činností zabezpečiť na území mesta, aby sa prihlásili do DNS, aby tak mali možnosť uchádzať sa o vyhlásené zákazky. Vzhľadom na to, že len tí dodávatelia, ktorí boli zaregistrovaní v DNS v čase vyhlasovania zákazky (t.j. prišla im výzva na predloženie ponuky), majú právo predložiť ponuku, verejný obstarávateľ odporúča dodávateľom, aby doručili žiadosť o zaradenie do DNS v priebehu prvých 31 dní od odoslania oznámenia. V momente po vyhlásení zákazky sa nezaradení dodávatelia už nevedia uchádzať o vyhlásenú zákazku. Po ich zaradení ale môžu prejaviť záujem o následne vyhlásené zákazky.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena

Termíny a lhůty

Základná lehota na predkladanie žiadostí
18.03.2019 09:00:00
Plánované otevírání žádostí
18.03.2019 09:15:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí (počas trvania DNS)
05.04.2023 23:59:59

Zadavatel

Název organizace
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Administrátor VZ
Sekretariát oddelenia verejného obstarávania
martina.vesela@bratislava.sk
+421 259356342

Dokumenty

Zakázky