Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.01.2020 19:13

Karta zakázky #DNS/VO2/2019
Strojné a ručné čistenie komunikácií a starostlivosť o cestnú zeleň na prejazdných úsekoch ciest I. až III. triedy a miestnych komunikáciách I. a II. triedy na území mesta Bratislavy

Informace

ID zakázky
3569
Název zakázky
Strojné a ručné čistenie komunikácií a starostlivosť o cestnú zeleň na prejazdných úsekoch ciest I. až III. triedy a miestnych komunikáciách I. a II. triedy na území mesta Bratislavy
Číslo spisu VZ
DNS/VO2/2019
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Služby
Předpokládaná hodnota
3 897 301,50 EUR
Hlavní CPV kód
90610000-6 - Čištění a zametání ulic
Doplňující CPV kód
90611000-3 - Čištění ulic
90612000-0 - Zametání ulic
VZ je dělená na části
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Strojným a ručným čistením komunikácií sa pre potreby tohto verejného obstarávania rozumie vyčistenie komunikácií, vyčistenie peších zón, vyčistenie chodníkov, parkovísk, schodov a lávok, vyčistenie zastávok, splachovanie komunikácií, odstraňovanie buriny z obrubníkov, z prídlažieb ciest, z chodníkov a z dláždených priestranstiev a s tým súvisiace činnosti.

Údržbou cestnej zelene sa pre potreby tohto verejného obstarávania rozumie údržba trávnatých porastov, okopávanie stromov a kríkov, zmladzovacie alebo presvetľovacie rezy krov, strihanie živých plotov a s tým súvisiace činnosti.

Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Poznámka

Viazanosť ponúk je do 31.10.2019.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
05.06.2019 12:00:00
Plánované otevírání nabídek
05.06.2019 12:30:00

Zadavatel

Název organizace
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Administrátor VZ
Michal Garaj
michal.garaj@bratislava.sk
+421 259356342

Dokumenty

1. časť: Oblasť Staré mesto

Stav
Ukončená
Předpokládaná hodnota bez DPH
874 378,57 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ano
Hlavní CPV kód
90610000-6 - Čištění a zametání ulic
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

2. časť: Oblasť Karlova ves, Lamač, Dúbravka, Devín, DVN a Záhorská Bystrica

Stav
Ukončená
Předpokládaná hodnota bez DPH
629 408,70 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ano
Hlavní CPV kód
90611000-3 - Čištění ulic
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

3. časť: Oblasť Ružinov

Stav
Ukončená
Předpokládaná hodnota bez DPH
722 791,17 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ano
Hlavní CPV kód
90600000-3 - Čistící a hygienické služby v městských a venkovských oblastech a související služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

4. časť: Oblasť Nové mesto, Rača, Vajnory, Pod. Biskupice a Vrakuňa

Stav
Ukončená
Předpokládaná hodnota bez DPH
796 415,47 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ano
Hlavní CPV kód
90610000-6 - Čištění a zametání ulic
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

5. časť: Oblasť Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo

Stav
Ukončená
Předpokládaná hodnota bez DPH
874 307,59 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ano
Hlavní CPV kód
90610000-6 - Čištění a zametání ulic
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy