Stav: Probíhající

Serverový čas: 22.01.2022 14:53

Karta veřejné zakázky #2019/sir
Navýšení kapacit a rozšíření stávajícího systému pro oddělený sběr odpadů ve městě Šternberk - Vybudování sběrných míst - opakovaná

Informace

ID zakázky
2940
Název zakázky
Navýšení kapacit a rozšíření stávajícího systému pro oddělený sběr odpadů ve městě Šternberk - Vybudování sběrných míst - opakovaná
Číslo spisu VZ
2019/sir
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 700 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45112000-5 - Výkopové a zemní práce
45221250-9 - Podzemní práce kromě tunelů, šachet a podchodů
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na zbudování tří stanovišť podzemních kontejnerů pro třídění plastu, papíru a skla (bílé a směsné).

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na zbudování tří stanovišť podzemních kontejnerů pro třídění plastu, papíru a skla (bílé a směsné). Předmět veřejné zakázky je dále blíže specifikován v projektové dokumentaci zpracované Ing. Alenou Skalovou, Komenského 1, 785 01 Šternberk (příloha č. 6 této výzvy), ve smlouvě o dílo (příloha č. 3 této výzvy) a ve výkazu výměr (přílohách č. 5 této výzvy).

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta na předkládání nabídek
22.03.2019 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Šternberk
Adresa
Horní náměstí 16
Šternberk
785 01, Česká republika
Administrátor VZ
Hana Širgelová
sirgelova@sternberk.cz
+420 585086235
Internetový odkaz na Profil zadavatele
http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk

Dokumenty