Stav: Probíhající

Serverový čas: 12.08.2020 02:23

Karta veřejné zakázky #ORM/0069/19
Obnova veřejného osvětlení - výměna svítidel

Informace

ID zakázky
3002
Název zakázky
Obnova veřejného osvětlení - výměna svítidel
Číslo spisu VZ
ORM/0069/19
Evidenční číslo zakázky
Z2019 - 008450
Číslo oznámení z TED
2019/S 054-123981
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
8 200 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
34928500-3 - Zařízení pouličního osvětlení
Doplňující CPV kód
45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
31100000-7 - Elektromotory, generátory a transformátory
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je výměna svítidel veřejného osvětlení.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je výměna svítidel veřejného osvětlení, instalace zapínacích skříní rozvaděčů veřejného osvětlení, doplnění části volného vedení AES a úprava stávajících rozvaděčů veřejného osvětlení v lokalitě Havřice, Újezdec, Vlčnovská v Uherském Brodě a Těšově v Uherském Brodě. Podrobné technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta na předkládání nabídek
13.05.2019 10:00:00
Zadávací lhůta do
11.09.2019

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Další kontakty
Zadavatel je v zadávacím řízení zastoupen Příkazníkem:
MCI SERVIS s.r.o., Mgr. Marta Černá, mciservis@mciservis.eu, 573 034 265

Věcná stránka na město Uherský Brod - Libor Manda, DiS., libor.mandal@ub.cz, 572 805 236
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.