Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.02.2023 09:10

Karta veřejné zakázky #VZ-2022-065-SVO-ITS
Obnovení průjezdu do ul. Křížovnická, Hradiště - PD

Informace

ID zakázky
30045
Název zakázky
Obnovení průjezdu do ul. Křížovnická, Hradiště - PD
Číslo spisu VZ
VZ-2022-065-SVO-ITS
Evidenční číslo zakázky
VZ-2022-065-SVO-ITS
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
90 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro společné řízení a zadání stavby

Popis předmětu VZ

Zachovalá západní vstupní brána neumožňuje průjezd hasičskému záchrannému sboru na ulici Křížovnická a znemožňuje jejich zásah v případě požáru. Návrhem řešení je vybudovat cestu přes areál probošství kolem Muzea Velké Moravy a obnovit tím zazděný průjezd přímo za vstupní bránou s vjezdem do ulice Křížovnická. Geodetické podklady pro PD dodá objednatel.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
31.08.2022 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
31.08.2022 09:05:00

Zadavatel

Název organizace
Město Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Michaela Svobodová
michaela.svobodova@muznojmo.cz
+420 733781644
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.