Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.09.2023 22:34

Karta zakázky #001/NLZ/2020 - DNS
Nákup kameniva pre OZ lesnej techniky - časť „A“- výzva č. 04/2022 (LC Nemecká - Piesočná)

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
30737
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ lesnej techniky - časť „A“- výzva č. 04/2022 (LC Nemecká - Piesočná)
Číslo spisu VZ
001/NLZ/2020 - DNS
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
63 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
Doplňující CPV kód
44900000-9 - Kámen pro stavební účely, vápenec, sádrovec a břidlice
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je nákup kameniva bez dopravy s nasledovnou špecifikáciou:
Frakcia kameniva
Kamenivo fr. 32/63 - 8000 t
Kamenivo fr. 0/63 - 2000 t
Kamenivo fr. 0/32 - 2000 t

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Miesto dodania predmetu zákazky: OZ Gemer, k.u. Chyžné a Revúcka Lehota (GPS súradnice: 48.674435, 20.206646)

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
15.09.2022 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
15.09.2022 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Administrátor VZ
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
bohuslav.chudik@lesy.sk
+421 484344255

Dokumenty