Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.10.2023 00:20

Karta veřejné zakázky #Z22023
Nákup kolového nakladače

Informace

ID zakázky
30739
Název zakázky
Nákup kolového nakladače
Číslo spisu VZ
Z22023
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 700 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Dodávka kolového nakladače, jehož bližší specifikaci a vymezení technických požadavků obsahuje příloha č. 1 závazného návrhu Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 Výzvy – Tabulka technické specifikace a požadavků (dále jen „Nakladač“), včetně veškerého příslušenství.

Popis předmětu VZ

Součástí předmětu zakázky je rovněž poskytnutí záručních servisních služeb Nakladače a školení 1 osoby určené Zadavatelem k obsluze Nakladače.
Součástí předmětu plnění je rovněž poskytování pravidelných servisních prohlídek Nakladače dle čl. 8.6 a 8.7 závazného návrhu Smlouvy. Tyto služby budou hrazeny dle ceny uvedené dodavatelem v oceněné příloze č. 2 závazného návrhu Smlouvy.
Předmět Zakázky bude plněn v souladu s podmínkami uvedenými v této Výzvě, zejména se závazným návrhem Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této Výzvy.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
09.09.2022 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
09.09.2022 10:01:00

Zadavatel

Název organizace
Silnice LK a.s.
Adresa
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Mária Kopecká, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
maria.kopecka@havelpartners.cz
+420 545423450
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty