Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.03.2023 16:06

Karta zakázky #SE-VO1-2022/002162-012
Elektrická energia pre potreby MŽP SR 2023

Informace

ID zakázky
30997
Název zakázky
Elektrická energia pre potreby MŽP SR 2023
Kategorie DNS
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie
Číslo spisu VZ
SE-VO1-2022/002162-012
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
287 509,54 EUR
Hlavní CPV kód
09310000-5 - Elektrická energie
Doplňující CPV kód
66132000-4 - Obchodování s komoditami
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny Poskytovateľom podľa konkrétnych potrieb Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako aj komplexné služby spojené s bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou elektriny.

Obdobie poskytovania služieb: od 01.01.2023 od 00:00 hod. do 31.12.2023 do 24:00 hod.

Charakteristika odberných miest: budovy administratívneho charakteru – odberné miesto 1 a 3, byt – odberné miesto 2

1. Administratívna budova – Námestie Ľudovíta Štúra 1, Bratislava
2. Byt – Donnerová 7, Bratislava
3. Administratívna budova – Bukureštská 4, Bratislava

Elektrina:
Predpoklad. objem odobratej elektriny počas obdobia poskytovania služieb: 393,738 MWh

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
20.09.2022 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
20.09.2022 10:15:00

Zadavatel

Název organizace
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Administrátor VZ
JUDr. Lucia Bednáriková
lucia.bednarikova@enviro.gov.sk
+421 259562118

Dokumenty