Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.02.2023 12:39

Karta veřejné zakázky #VZ-2022-081-JAN-ITS
Propojovací cesta Hnědka - Přimětice

Informace

ID zakázky
32811
Název zakázky
Propojovací cesta Hnědka - Přimětice
Číslo spisu VZ
VZ-2022-081-JAN-ITS
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 352 535,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Propojovací cesta Hnědka - Přimětice

Popis předmětu VZ

Vybudování stezky pro pěší a cyklisty propojující sídliště Přímětice s lokalitou zahrádek Pražská. Součástí stavby je překonání koryta potoku Leska pod silničním obchvatem Součástí plnění jsou práce i povinnosti vycházející z výkazu výměr a smlouvy o dílo.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
21.10.2022 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
21.10.2022 09:05:00

Zadavatel

Název organizace
Město Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Michal Jančík
michal.jancik@muznojmo.cz
+420 515216302
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.