Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.09.2023 21:34

Karta zakázky #14-DNS-kameň-2022-č.13
Nákup kameniva pre OZ Horehronie pre zimnú údržbu na obdobie XI.2022 - IV.2023 pre ES Gašparovo, časť B -s dopravou

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
33144
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ Horehronie pre zimnú údržbu na obdobie XI.2022 - IV.2023 pre ES Gašparovo, časť B -s dopravou
Číslo spisu VZ
14-DNS-kameň-2022-č.13
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
3 238,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Nákup drveného kameniva určeného na zimnú údržbu lesných ciest Organizačnej zložky OZ Horehronie s dopravou na miesto vykládky kameniva na ES Gašparovo, adresa: Gašparovo 154, 976 44 Beňuš. Jedná sa o frakciu 8/16 v celkovom množstve 200 ton. Obdobie trvania zmluvy je od 1.11.2022 do 30.4.2023.

V návrhu na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk (príloha č.1 tejto výzvy) je potrebné uviesť nasledovné údaje:
- cenu za tonu frakcie s dopravou na miesto dodania v € bez DPH,
- výrobňa (kameňolom) - názov lomu, miesto, adresu, príp. špecifikácia
- identifikáciu uchádzača (obchodné meno, sídlo uchádzača, IČO)
- kontaktnú osobu, jej telefónne číslo, e- mail, podpis

Uchádzač musí vyplniť v tabuľke - " návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk", ktorá je prílohou č.1 tejto výzvy, jednotkovú cenu vrátane dopravy za všetky požadované frakcie, inak bude jeho ponuka vylúčená z vyhodnotenia.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
31.10.2022 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
31.10.2022 09:01:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Organizačná zložka OZ Horehronie
Adresa
Hlavná 245/72
Čierny Balog
97652, Slovenská republika
Administrátor VZ
Martin Bystriansky
martin.bystriansky@lesy.sk
+421 918335511

Dokumenty