Stav: Probíhající

Serverový čas: 20.03.2023 16:13

Karta zakázky #SE-VO1-2022/002162-021
Dodávka zemného plynu pre potreby VŠZP

Informace

ID zakázky
33282
Název zakázky
Dodávka zemného plynu pre potreby VŠZP
Kategorie DNS
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu
Číslo spisu VZ
SE-VO1-2022/002162-021
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
09123000-7 - Zemní plyn
Doplňující CPV kód
66132000-4 - Obchodování s komoditami
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky a distribúcie zemného plynu do 29 odberných miest podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa, v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku počas obdobia od 01.01.2023 – 31.12.2023.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
25.11.2022 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
25.11.2022 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Daniela Krnáčová
+421 220824735

Dokumenty