Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.02.2023 11:55

Karta veřejné zakázky #Z22046
Nákup podvozků nákladních automobilů včetně příslušenství II

Informace

ID zakázky
33460
Název zakázky
Nákup podvozků nákladních automobilů včetně příslušenství II
Číslo spisu VZ
Z22046
Evidenční číslo zakázky
Z2022-043314
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
17 197 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
34100000-8 - Motorová vozidla
Doplňující CPV kód
34139000-0 - Podvozky
34143000-1 - Vozidla pro zimní údržbu
34134200-7 - Sklápěcí nákladní automobily
34144440-4 - Posypová vozidla
42415200-0 - Pracovní nákladní vozidla
43313100-1 - Sněhové pluhy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Dodávka dílčích částí plnění odpovídajících technické specifikaci dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace.

Popis předmětu VZ

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka následujících dílčích částí plnění: Středisko Sosnová: nosič výměnných nástaveb s pohonem 4x4,hákový nosič kontejnerů, čelní sněhový pluh, nástavba sypače pro aplikaci inertních materiálů, Středisko Liberec: nosič výměnných nástaveb s pohonem 6x6,třístranná sklápěcí korba na tříosý podvozek, čelní sněhový pluh, Středisko Frýdlant: nosič výměnných nástaveb s pohonem 6x6, třístranná sklápěcí korba na tříosý podvozek, čelní sněhový pluh, nástavba sypače pro aplikaci inertních materiálů.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
12.12.2022 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
12.12.2022 10:01:00

Zadavatel

Název organizace
Silnice LK a.s.
Adresa
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Mária Kopecká, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
maria.kopecka@havelpartners.cz
+420 545423420
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty