Stav: Probíhající

Serverový čas: 24.05.2024 16:25

Karta zakázky #2/DNS/2022/1
Zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre DataCentrum pre rok 2023 - Výzva č. 1

Informace

ID zakázky
34188
Název zakázky
Zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre DataCentrum pre rok 2023 - Výzva č. 1
Číslo spisu VZ
2/DNS/2022/1
Evidenční číslo zakázky
37788-MUT
Číslo oznámení z TED
2022/S 157-449387
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
09310000-5 - Elektrická energie
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravy distribučnou sústavou a distribučných a regulovaných služieb do odberného miesta verejného obstarávateľa DataCentrum na obdobie 3 mesiacov s účinnosťou od 01.01.2023 od 0:00 hod. do 31.03.2023 do 24:00 hod. Odberné miesto(OM) a predpokladaná spotreba OM je uvedená Prílohe č. 1 výzvy.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Jedná sa o príležitostné spoločné obstarávanie, ktoré sa uskutočňuje na základe Dohody o príležitostnom spoločnom postupe pri verejnom obstarávaní č. 2022/162 zo dňa 04.08.2022 uzatvorenej medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom.
Verejný obstarávateľ z dôvodu, že ceny elektrickej energie sú na trhu momentálne nepredvídateľné, PHZ vyjadruje predpokladaným množstvom - 514,551 MWh

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
22.11.2022 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
22.11.2022 10:05:00

Zadavatel

Název organizace
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Adresa
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Silvia Uhnáková
silvia.uhnakova@mfsr.sk
+421 259584007

Dokumenty