Stav: Probíhající

Serverový čas: 12.04.2024 23:01

Karta DNS #MF/014640/2022-272
Zabezpečenie dodávky elektrickej energie

Informace

ID zakázky
29741
Název zakázky
Zabezpečenie dodávky elektrickej energie
Číslo spisu VZ
MF/014640/2022-272
Evidenční číslo zakázky
37788-MUT
Číslo oznámení z TED
2022/S 157-449387
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Hlavní CPV kód
09310000-5 - Elektrická energie
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Popis předmětu VZ

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci DNS je dodávka elektrickej energie do odberných miest Ministerstva financií SR a DataCentra po dobu trvania DNS, vrátane prepravy, distribúcie a všetkých služieb spojených s dodávkou elektrickej energie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcim technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS), za dodržania platných právnych predpisov Slovenskej republiky, technických podmienok a prevádzkového poriadku PDS na obdobie 48 mesiacov.

Poznámka

Jedná sa o príležitostné spoločné obstarávanie, ktoré sa uskutočňuje na základe Dohody o príležitostnom spoločnom postupe pri verejnom obstarávaní č. 2022/162 zo dňa 04.08.2022 uzatvorenej medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom.
Verejný obstarávateľ z dôvodu, že ceny elektrickej energie sú na trhu momentálne nepredvídateľné, PHZ vyjadruje predpokladaným množstvom - 13 148 MWh spolu za MF SR a DataCentrum (z toho MF SR 4 048 MWh a DataCentrum 9 100 MWh). Zákazky sa budú zadávať priebežne podľa potreby samostatne pre Ministerstvo financií SR a samostatne pre Datacentrum.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
14.09.2022 10:00:00
Plánované otevírání žádostí
14.09.2022 10:10:00
Lehota na predkladanie žiadostí
Neomezeno

Zadavatel

Název organizace
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Adresa
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Silvia Uhnáková
silvia.uhnakova@mfsr.sk
+421 259584007

Dokumenty

Zakázky