Stav: Zrušená

Serverový čas: 02.10.2023 23:01

Karta veřejné zakázky #Z22050
Dodávky elektrické energie na rok 2023

Informace

ID zakázky
34821
Název zakázky
Dodávky elektrické energie na rok 2023
Číslo spisu VZ
Z22050
Evidenční číslo zakázky
Z2022-047518
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
09310000-5 - Elektrická energie
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Dodávky elektrické energie z napěťové hladiny nízkého napětí (dále jen „NN“) a vysokého napětí (dále jen „VN“) na období od účinnosti smlouvy (ne však dříve než od 1. 1. 2023) do 31. 12. 2023

Popis předmětu VZ

Předmětem Veřejné zakázky jsou dodávky elektrické energie z napěťové hladiny nízkého napětí (dále jen „NN“) a vysokého napětí (dále jen „VN“) na období od účinnosti smlouvy (ne však dříve než od 1. 1. 2023) do 31. 12. 2023 pro Zadavatele v kvalitě dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ“) č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů, v předpokládaném ročním množství přibližně 80 MWh v hladině VN a 250 MWh v hladině NN a s tím související závazek odběru elektřiny z elektrizační soustavy a převzetí odpovědnosti dodavatele za odchylku Zadavatele vůči operátorovi trhu ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů (dále také jako „energetický zákon“), a vyhlášky ERÚ č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
21.12.2022 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
21.12.2022 10:01:00

Zadavatel

Název organizace
Silnice LK a.s.
Adresa
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Mária Kopecká, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
maria.kopecka@havelpartners.cz
+420 545423450
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty