Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.03.2023 17:26

Karta zakázky #SE-VO1-2022/002162-039
Zabezpečenie dodávky elektriny a distribučných služieb pre Dopravný úrad

Informace

ID zakázky
35654
Název zakázky
Zabezpečenie dodávky elektriny a distribučných služieb pre Dopravný úrad
Kategorie DNS
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie
Číslo spisu VZ
SE-VO1-2022/002162-039
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
09310000-5 - Elektrická energie
Doplňující CPV kód
66132000-4 - Obchodování s komoditami
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny Poskytovateľom služieb, ktorý zabezpečí dodávku elektriny podľa konkrétnych potrieb Dopravného úradu ako aj komplexné služby spojené s bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou elektriny v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS), vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach uvedených v prílohe č. 2, a to počas obdobia od 01.01.2023 – 31.12.2023.

Predpokladaný objem odobratej elektriny je 17 553,00 kWh.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
19.12.2022 14:00:00
Plánované otevírání nabídek
19.12.2022 14:00:00

Zadavatel

Název organizace
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika

Dokumenty