Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.03.2023 16:09

Karta zakázky #SE-VO1-2022/002162-041
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny pre Finančnú riaditeľstvo SR II DNS

Informace

ID zakázky
35774
Název zakázky
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny pre Finančnú riaditeľstvo SR II DNS
Kategorie DNS
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie
Číslo spisu VZ
SE-VO1-2022/002162-041
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
09310000-5 - Elektrická energie
Doplňující CPV kód
66132000-4 - Obchodování s komoditami
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky elektriny a distribúcie elektriny do približne 156 odberných miest pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa, v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku počas obdobia od 01.01.2023 – 31.12.2023.

Predpokladaný objem odobratej elektriny je 11 164, 954 MWh.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
19.12.2022 11:00:00
Plánované otevírání nabídek
19.12.2022 11:00:00

Zadavatel

Název organizace
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Administrátor VZ
Milan Varga
milan.varga2@minv.sk
+421 250944569

Dokumenty