Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.09.2023 19:28

Karta veřejné zakázky #Z22056
Dodávka pohonných hmot - střediska Česká Lípa, Liberec, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Nová Ves, Frýdlant a Turnov

Informace

ID zakázky
36143
Název zakázky
Dodávka pohonných hmot - střediska Česká Lípa, Liberec, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Nová Ves, Frýdlant a Turnov
Číslo spisu VZ
Z22056
Evidenční číslo zakázky
Z2022-051966
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
09134210-2 - Motorová nafta (0,2)
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Dodávka pohonných hmot - nafty - do středisek zadavatele.

Popis předmětu VZ

Předmětem Veřejné zakázky je závazek Dodavatele dodávat pohonné hmoty - motorovou naftu a arktickou naftu - do nádrže na naftu v místě plnění dle Smlouvy, a to v kvalitě splňující veškeré legislativní požadavky a požadavky vyplývající z ČSN, a dále závazek umožnit Zadavateli nabýt vlastnické právo k předmětu dodávek.
Motorová nafta musí odpovídat normě ČSN EN 590. Od 1. 12. do 28. 2. předmětem dodávek může být dle požadavků Zadavatele motorová nafta arktická dle ČSN EN 590 s filtrovatelností nižší než -32°C - v klimatických podmínkách arktického nebo extrémně studeného klima. Podíl arktické nafty na celkovém objemu plnění se předpokládá v objemu 27 % (odpovídá 3 měsícům z 12 v jednom roce).

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
20.01.2023 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
20.01.2023 10:01:00

Zadavatel

Název organizace
Silnice LK a.s.
Adresa
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Mária Kopecká, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
maria.kopecka@havelpartners.cz
+420 545423450
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty