Stav: Probíhající

Serverový čas: 01.02.2023 18:00

Karta DNS #DNS12023
DNS na dodávky elektriny a zemného plynu pre roky 2023, 2024, 2025 a 2026

Informace

ID zakázky
36499
Název zakázky
DNS na dodávky elektriny a zemného plynu pre roky 2023, 2024, 2025 a 2026
Číslo spisu VZ
DNS12023
Číslo oznámení z TED
2023/S 008-017591
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Hlavní CPV kód
09310000-5 - Elektrická energie
Doplňující CPV kód
09123000-7 - Zemní plyn
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Verejný obstarávateľ zriaďuje toto DNS, prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby verejného obstarávateľa, zadávať jednotlivé zákazky na dodanie elektriny a zemného plynu pre dodávky počas najbližších 4 rokov. Plnenia na základe tohto DNS budú realizované v Košickom kraji.

DNS je rozdelené na dve kategórie:
1. Nákupy elektriny
2. Nákupy plynu

Keďže ceny elektriny a plynu sú na trhu momentálne nepredvídateľné, PHZ verejný obstarávateľ vyjadruje množstvom (nie hodnotou).
Predpokladaná spotreba elektriny pre najbližších 48 mesiacov: 25 146,00 MWh.
Predpokladaná spotreba plynu pre najbližších 48 mesiacov: 6 134,00 MWh.
Celková PHZ za celé DNS: 31 280,00 MWh.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
06.02.2023 10:00:00
Plánované otevírání žádostí
06.02.2023 10:05:00

Zadavatel

Název organizace
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Adresa
Šrobárova 2
Košice
041 80, Slovenská republika
Administrátor VZ
Marcela Turčanová, Lucia Kohútková
lucia.kohutkova@apuen.sk
+421 911889974
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1036

Dokumenty

Nákup elektriny

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
09310000-5 - Elektrická energie
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Nákup plynu

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
09123000-7 - Zemní plyn
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy