Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 10:49

Karta veřejné zakázky #MAR 9/2023
Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok, revízií elektrických zariadení v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. a STN 33 1500:1990 a revízie elektrických spotrebičov v zmysle §13a Vyhl. MPSVaR SR č. 398/2013 Z. z. a n

Detail zprávy #350926

Datum a čas doručení
23.01.2023 08:48:46
Odesílatel
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Příjemce
Všichni
Typ
Ostatní
Předmět
Upresnenie

Dobrý deň,

verejný obstarávateľ upresňuje znenie prílohy č.1.1 - Cenová ponuka.

S pozdravom

Varečková