Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.07.2024 19:17

Karta veřejné zakázky #MAR 9/2023
Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok, revízií elektrických zariadení v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. a STN 33 1500:1990 a revízie elektrických spotrebičov v zmysle §13a Vyhl. MPSVaR SR č. 398/2013 Z. z. a n

Informace

ID zakázky
36932
Název zakázky
Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok, revízií elektrických zariadení v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. a STN 33 1500:1990 a revízie elektrických spotrebičov v zmysle §13a Vyhl. MPSVaR SR č. 398/2013 Z. z. a n
Číslo spisu VZ
MAR 9/2023
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
55 812,00 EUR
Hlavní CPV kód
71600000-4 - Technické testování, analýza a poradenství
Doplňující CPV kód
71632000-7 - Technické testování
71630000-3 - Technická inspekce a testování
98110000-7 - Služby poskytované obchodními, odbornými a specializovanými organizacemi
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom je vykonávanie nasledovných činností
a) OP a OS (revízie) elektrickej inštalácie,
b) OP a OS (revízie) zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny,
c) Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania

Zmluva: Rámcová zmluva
Dodanie: 2 roky

Podmienka : Odborná spôsobilosť na vykonávania činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom - stupeň odbornej spôsobilosti Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu E1A,B (podľa § 24 vyhl. príloha č. 11 MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.)

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Rámcová zmluva na 24 mesiacov

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
30.01.2023 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
30.01.2023 10:15:00

Zadavatel

Název organizace
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Jana Varečkova
jana.caniova@marianum.sk
+421 948277319
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty