Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 02:57

Karta veřejné zakázky #MAR 9/2023
Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok, revízií elektrických zariadení v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. a STN 33 1500:1990 a revízie elektrických spotrebičov v zmysle §13a Vyhl. MPSVaR SR č. 398/2013 Z. z. a n

Komunikace