Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.04.2024 19:58

Karta veřejné zakázky #MAR 9/2023
Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok, revízií elektrických zariadení v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. a STN 33 1500:1990 a revízie elektrických spotrebičov v zmysle §13a Vyhl. MPSVaR SR č. 398/2013 Z. z. a n

Detail zprávy #353514

Datum a čas doručení
25.01.2023 11:41:10
Odesílatel
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Příjemce
Všichni
Typ
Ostatní
Předmět
Doplnenie - revízne správy

Dobrý deň,

na základe požiadavky uchádzača verejný obstarávateľ vložil do priečinku "dokumenty" zip súbor s názvom "revízne správy", ktoré obsahujú náhľad do dokumentov:

-  odborná prehliadka a odborná skúška elektrotechnických zariadení

-  odborná  prehliadka a odborná skúška elektrotechnických zariadení pasívneho bleskozvodu a uzemnenia

-  revízna karta el.spotrebiča

S pozdravom

Varečková