Stav: Probíhající

Serverový čas: 01.02.2023 17:16

Karta veřejné zakázky #VZMR/SNMZ/III/2/2023
OPRAVA SCHODIŠTĚ STŘELNIČNÍ VĚŽE

Informace

ID zakázky
37153
Název zakázky
OPRAVA SCHODIŠTĚ STŘELNIČNÍ VĚŽE
Číslo spisu VZ
VZMR/SNMZ/III/2/2023
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
523 600,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

OPRAVA SCHODIŠTĚ STŘELNIČNÍ VĚŽE

Popis předmětu VZ

Jedná se o nové dřevěné schody z tvrdého dřeva, se dvěma podestami, o celkové délce 16 m, postavené na podpůrných dřevěných konstrukčních podpěrách, které jsou chemickými kotvami zavěšeny na obvodovém zdivu Střelniční věže.

Při realizaci musí být dodrženo závazné stanovisko, které je součástí poptávky. Práce musí být ukončeny do 30.4.2023.

Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č.169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplňit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Dílo se dodává jako plně funkční celek. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot. Zhotovitel je plně kvalifikovaná odborná firma a chyby v projektu a ve výkazu výměr měl předpokládat a doplnit do rozpočtu.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
31.01.2023 09:30:00

Zadavatel

Název organizace
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Adresa
Pontassievská 317/14
Znojmo
669 02, Česká republika
Administrátor VZ
Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.