Stav: Zrušená

Serverový čas: 23.03.2023 05:08

Karta zakázky #MAR 6/2021-019
Odborný posudok a návrh technického riešenia na odvodnenie kryptového miesta v areáli cintorína Podunajské Biskupice

Informace

ID zakázky
37266
Název zakázky
Odborný posudok a návrh technického riešenia na odvodnenie kryptového miesta v areáli cintorína Podunajské Biskupice
Číslo spisu VZ
MAR 6/2021-019
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
350,00 EUR
Hlavní CPV kód
71240000-2 - Architektonické, technické a plánovací služby
Doplňující CPV kód
71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby
71320000-7 - Technické projektování
71322000-1 - Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
71322100-2 - Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce
71330000-0 - Různé technické služby
71336000-2 - Služby technické podpory
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Vypracovanie odborného posudku a návrhu technického riešenia na odvodnenie kryptového miesta, zabezpečenie krypty proti zatekaniu a udržaniu suchého vnútorného priestoru krypty na cintoríne v Podunajských Biskupiciach (nájomca krypty – p. Uchaľ) stavebným inžinierom s odbornou spôsobilosťou (projektant pozemných stavieb) v rozsahu nižšieuvedených činností:
a/ miestna obhliadka, overenie existujúceho stavu a určenie pravdepodobných príčin zatečenia
kryptového miesta,
b/ návrh technického riešenia/ zabezpečenie odstránenia vody z krypty a návrh alternatív pre udržanie
suchej krypty/;
pri tech. návrhoch je potrebné uvažovať so zachovaním vonkajších, ale aj vnútorných rozmerov krypty;
návrhy riešenia /odborný posudok/ poslať pred odovzdaním na pripomienkovanie zástupcovi
objednávateľa;

c/ vypracovanie výkazu, výmeru.

Počet vyhotovení : 6 kópií + 1 elektronická verzia (odovzdanie na USB nosiči)

IV. Kategória – menej náročné služby v rozsahu 17,5 hodín.

Zmluva: objednávka s VOP

Dodanie: do 20.02.2023

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Objednávka s VOP

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
03.02.2023 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
03.02.2023 10:15:00

Zadavatel

Název organizace
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Jana Varečkova
jana.caniova@marianum.sk
+421 948277319
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty