Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.08.2019 01:14

Karta veřejné zakázky #ID 222
Rekonštrukcia depozitu a prístavba k depozitu

Informace

ID zakázky
3729
Název zakázky
Rekonštrukcia depozitu a prístavba k depozitu
Číslo spisu VZ
ID 222
Evidenční číslo zakázky
12979-WYP dňa 16. 5. 2019.
Režim veřejné zakázky
Podlimitná zákazka
Druh zadávacího řízení
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
230 592,45 EUR
Hlavní CPV kód
45210000-2 - Bytová výstavba
Doplňující CPV kód
45321000-3 - Tepelné izolace
45310000-3 - Elektroinstalační práce
45312000-7 - Instalace a montáž poplachových systémů a antén
45331100-7 - Instalace a montáž ústředního topení
45330000-9 - Instalatérské a sanitární práce
45400000-1 - Práce při dokončování budov
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – rekonštrukcia depozitu a prístavba k depozitu (súpisné číslo 658, ulica Adyho, Lučenec). Hlavným zámerom je rozšírenie kapacity depozitu, prístavba ďalších priestorov a rekonštrukcia pôvodnej časti budovy - zateplenie obvodového plášťa, výmena výplní otvorov, dispozičné úpravy a vybudovanie nového vstupu s rampou a prekrytím vstupu. Bližší popis je v priloženej projektovej dokumentácii.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
12.06.2019 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
12.06.2019 11:00:00

Zadavatel

Název organizace
Novohradské múzeum a galéria
Adresa
Kubínyiho námestie 3
Lučenec
98401, Slovenská republika
Administrátor VZ
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Dokumenty