Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2023 14:54

Karta veřejné zakázky #Z23004
Úklid středisek Silnice LK

Informace

ID zakázky
37807
Název zakázky
Úklid středisek Silnice LK
Číslo spisu VZ
Z23004
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 500 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Zajištění úklidových služeb středisek Silnice LK

Popis předmětu VZ

Předmětem zakázky je uzavření Smlouvy na komplexní zajištění úklidových služeb vnitřních prostor středisek Zadavatele uvedených níže v čl. 3.2 této Výzvy. Předmětem poskytovaných služeb bude zejména pravidelný úklid vnitřních prostor. Podrobný přehled ploch určených pro úklid je uveden v příloze č. 3 Výzvy – Položkový rozpočet (po podpisu Smlouvy se stane přílohou č. 1 Smlouvy). Závazné podmínky a přesné vymezení úklidových služeb jsou uvedeny v příloze č. 2 závazného návrhu Smlouvy – Podrobné podmínky provádění úklidových služeb.
Součástí zakázky je i zajištění úklidových prostředků a hygienického materiálu vybraným dodavatelem, který si tyto prostředky a materiál zajistí vlastními silami v dostatečném množství. Úklidové prostředky a hygienický materiál podléhá schválení Zadavatelem. Vybraný dodavatel je zároveň povinen provádět úklidové práce s použitím svého vlastního vybavení (vysavače, smetáky atd.). V rámci své nabídky dodavatel předloží vyplněnou přílohu č. 4 Výzvy – Úklidové prostředky, v níž budou uvedeny jednotkové ceny za používané úklidové prostředky a doplňovaný hygienický materiál. Spotřebované úklidové prostředky a doplněný hygienický materiál budou Zadavateli samostatně fakturovány (více viz příloha č. 2 Výzvy – závazný návrh Smlouvy).
Úklidové práce budou probíhat v pravidelných termínech v pracovní dny nejdříve od 15:30 hod, nebo dle dohody se Zadavatelem.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
17.02.2023 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
17.02.2023 10:01:00

Zadavatel

Název organizace
Silnice LK a.s.
Adresa
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Mária Kopecká, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
maria.kopecka@havelpartners.cz
+420 545423450
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty