Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.12.2019 23:22

Karta zakázky #06379/2019/ODDVO
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce – vybrané úseky ciest v okresoch Veľký Krtíš, Krupina a Banská Štiavnica.

Informace

ID zakázky
3786
Název zakázky
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce – vybrané úseky ciest v okresoch Veľký Krtíš, Krupina a Banská Štiavnica.
Číslo spisu VZ
06379/2019/ODDVO
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
3 093 509,83 EUR
Hlavní CPV kód
45233200-1 - Různé povrchové práce
Doplňující CPV kód
45233142-6 - Práce na opravě silnic
45233141-9 - Práce na údržbě silnic
45233223-8 - Obnova povrchu vozovky
45233228-3 - Stavební práce na obrusné vrstvě
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky uskutočnenie stavebných prác - asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce, miestom uskutočnenia sú vybrané úseky ciest v okresoch Veľký Krtíš, Krupina a Banská Štiavnica.
Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách:
- príloha č. 1 – Výkazy výmer
- príloha č. 2 - Opis predmetu zákazky
- príloha č. 3 – Zmluva o dielo

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
01.07.2019 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
01.07.2019 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Martin Daniš
martin.danis@bbsk.sk
+421 484325645

Dokumenty