Stav: Probíhající

Serverový čas: 20.09.2021 11:14

Karta DNS #06379/2019/ODDVO
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce.

Informace

ID zakázky
2635
Název zakázky
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce.
Číslo spisu VZ
06379/2019/ODDVO
Evidenční číslo zakázky
4830 - MUP
Číslo oznámení z TED
2019/S 043-096932
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Předpokládaná hodnota
50 000 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
45233200-1 - Různé povrchové práce
Doplňující CPV kód
45233142-6 - Práce na opravě silnic
45233141-9 - Práce na údržbě silnic
45233221-4 - Nátěry povrchu silnic
45233223-8 - Obnova povrchu vozovky
45233228-3 - Stavební práce na obrusné vrstvě
45233229-0 - Práce na údržbě krajnic
45233292-2 - Instalace a montáž bezpečnostního zařízení
Zakázka není rozdělená na části - zdůvodnění
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý sám o sebe predpokladá zadávanie zákaziek na základe čiastkových výziev podľa potrieb verejného obstarávateľa, nemá rozdelenie predmetu zákazky na časti svoje opodstatnenie. Zároveň, predmet zákazky je úzko špecifikovaný, umožňuje zadávanie zákaziek na konkrétny typ stavebných prác, z uvedeného dôvodu by bolo delenie na časti iracionálne.
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je zriadenie DNS v rozsahu skupiny (XXX00000-Y - 452 – Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb). DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác v podmienkach verejného obstarávateľa bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne asfaltovania cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiacich prác. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.
Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, konkrétne miesta uskutočnenia predmetu zákazky, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
29.03.2019 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
31.12.2022 23:59:59

Zadavatel

Název organizace
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Martin Daniš
martin.danis@bbsk.sk
+421 484325645

Dokumenty

Zakázky