Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.02.2024 04:45

Karta veřejné zakázky #VZ-2023-008-JAN-ITS
Zpracování PD Zázemí pro fotbalový klub Přimětice

Informace

ID zakázky
39161
Název zakázky
Zpracování PD Zázemí pro fotbalový klub Přimětice
Číslo spisu VZ
VZ-2023-008-JAN-ITS
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
600 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Zpracování PD Zázemí pro fotbalový klub Přimětice

Popis předmětu VZ

Jedná se o vypracování dvoustupňové PD řešící adaptaci objektu bývalé kotelny na šatny se zázemím pro fotbalový klub. Vypracování 1. stupně v rozsahu dokumentace pro vydání společného povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 2. stupeň bude vypracován jako dokumentace pro zadání zakázky na stavební práce dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. vč. výkazu výměr.
Součástí prací je i zajištění geodetického zaměření stávající stavby kotelny a přilehlého prostoru pro potřeby zhotovení projektové dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
27.03.2023 16:00:00
Plánované otevírání nabídek
27.03.2023 16:05:00

Zadavatel

Název organizace
Město Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Michal Jančík
michal.jancik@muznojmo.cz
+420 515216302
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.