Stav: Probíhající

Serverový čas: 30.05.2023 02:54

Karta DNS #2006/2023
Energie pre Univerzitu Komenského 2023 - 27

Informace

ID zakázky
39211
Název zakázky
Energie pre Univerzitu Komenského 2023 - 27
Číslo spisu VZ
2006/2023
Evidenční číslo zakázky
11955 - MUT
Číslo oznámení z TED
2023/S 056-165929
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Hlavní CPV kód
09310000-5 - Elektrická energie
Doplňující CPV kód
09123000-7 - Zemní plyn
66132000-4 - Obchodování s komoditami
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je združená dodávka elektrickej energie a plynu pre odberné miesta verejného obstarávateľa vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu v súlade s vyhláškou č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom a zabezpečenie distribúcie.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
17.04.2023 00:00:00

Zadavatel

Název organizace
Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovenská republika
Administrátor VZ
Eva Sabová
eva.sabova@uniba.sk
+421 290109209
Internetový odkaz na Profil zadavatele
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Dodávka elektrickej energie

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
09310000-5 - Elektrická energie
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Dodávka zemného plynu

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
09310000-5 - Elektrická energie
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy