Stav: Zrušená

Serverový čas: 24.09.2023 12:20

Karta veřejné zakázky #Z2023-014170
FTV pro střediska: Jablonec nad Nisou a Česká Lípa - Sosnová

Informace

ID zakázky
40071
Název zakázky
FTV pro střediska: Jablonec nad Nisou a Česká Lípa - Sosnová
Číslo spisu VZ
Z2023-014170
Evidenční číslo zakázky
Z23006
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
6 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
09331200-0 - Solární fotovoltaické moduly
Doplňující CPV kód
09332000-5 - Instalace a montáž solárních zařízení
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Dodávka FTV na klíč pro střediska: Jablonec nad Nisou a Česká Lípa - Sosnová

Popis předmětu VZ

Účelem veřejné zakázky je vybudování nových fotovoltaických elektráren (FVE) na klíč na střechách budov na střediscích Zadavatele Jablonec nad Nisou a Česká Lípa – Sosnová, a tedy nahrazení spotřeby elektrické energie dodávané z distribuční soustavy z tradičních zdrojů, elektrickou energií vyrobenou v rámci instalovaného obnovitelného zdroje.
Předmětem Veřejné zakázky jsou projekční práce (zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provedení stavby), inženýrské služby (obstarání veškerých potřebných veřejnoprávních povolení pro stavbu i pro užívání vč. povolení distributora a dalších potřebných povolení třetích osob) a dále úplné, funkční a bezvadné dodání fotovoltaických panelů a provedení všech souvisejících stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízeních nezbytných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, koordinace a podklady pro kolaudaci, administrativní činnosti, zaškolení obsluhy a další související úkony.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
05.06.2023 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
05.06.2023 10:01:00

Zadavatel

Název organizace
Silnice LK a.s.
Adresa
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Mária Kopecká, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
maria.kopecka@havelpartners.cz
+420 545423420
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty