Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.06.2020 10:04

Karta veřejné zakázky #MUHO 8265/2019 OP
DUKELSKÝCH HRDINŮ – REVITALIZACE MK, ÚSEK HAVLÍČKOVA – PR. VESELÉHO – MARXOVA

Informace

ID zakázky
4078
Název zakázky
DUKELSKÝCH HRDINŮ – REVITALIZACE MK, ÚSEK HAVLÍČKOVA – PR. VESELÉHO – MARXOVA
Číslo spisu VZ
MUHO 8265/2019 OP
Evidenční číslo zakázky
Z2019-033488
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
2 179 050,00 Kč
Hlavní CPV kód
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Doplňující CPV kód
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
71246000-4 - Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu
71247000-1 - Dohled nad stavebními pracemi
71350000-6 - Vědecké a technické inženýrské služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky DUKELSKÝCH HRDINŮ – REVITALIZACE MK, ÚSEK HAVLÍČKOVA – PR. VESELÉHO - MARXOVA je vypracování a projednání projektové dokumentace pro společné povolení (společné územní a stavební řízení), inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení, dále vypracování a projednání dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru během vlastní stavby (realizace stavby bude rozdělena na 2 roky).

Popis předmětu VZ

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
- Projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí stavby s názvem „Ulice Dukelských hrdinů v Hodoníně, úsek Palackého – Marxova“ zpracovaná v únoru 2011, zmenšená o již zrealizovaný úsek Palackého - Havlíčkova

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
31.07.2019 15:00:00
Zadávací lhůta do
30.10.2019

Zadavatel

Název organizace
Město Hodonín
Adresa
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Bc. Eliška Šebestová
sebestova.eliska@muhodonin.cz
+420 518316338
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.