Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.09.2023 10:23

Karta zakázky #10/2023
Nákup kameniva pre OZ lesnej techniky - časť „A“- výzva č. 10/2023 (Lesná cesta Banskô)

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
40938
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ lesnej techniky - časť „A“- výzva č. 10/2023 (Lesná cesta Banskô)
Číslo spisu VZ
10/2023
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
11 735,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
Doplňující CPV kód
44900000-9 - Kámen pro stavební účely, vápenec, sádrovec a břidlice
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je nákup kameniva bez dopravy s nasledovnou špecifikáciou:

Frakcia kameniva - Množstvo

Frakcia 0 - 63 - 1000,00 t
Frakcia 0 - 32 - 350,00 t
Frakcia 16 - 63 - 150 t

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Miesto dodania predmetu zákazky: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ lesnej techniky (lesná cesta Banskô; k.ú Liptovská Lužná, súradnice začiatku cesty: 48.941586, 19.311471)

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
15.05.2023 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
15.05.2023 09:10:00

Zadavatel

Název organizace
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Administrátor VZ
Michaela Hurteková
michaela.hurtekova@lesy.sk
+421 918412632

Dokumenty