Stav: Probíhající

Serverový čas: 29.11.2023 03:40

Karta DNS #2023-34
Projekčné služby - projektové štúdie, projektové dokumentácie, služby odborného poradenstva

Informace

ID zakázky
41216
Název zakázky
Projekčné služby - projektové štúdie, projektové dokumentácie, služby odborného poradenstva
Číslo spisu VZ
2023-34
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Služby
Předpokládaná hodnota
335 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
71200000-0 - Architektonické a související služby
Doplňující CPV kód
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby
71500000-3 - Služby ve stavebnictví
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom DNS bude poskytovanie projekčných služieb týkajúcich sa najmä vypracovania projektovej štúdie alebo projektovej dokumentácie, ktoré budú slúžiť ako podklad pre verejné obstarávanie alebo ako podklad napríklad pre stavebné konanie, prípadne iné konanie a služby týkajúce sa výstavby, ako napr. stavebný dozor. Požadované dokumenty musia byť vypracované v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ vo výzve na predkladanie ponúk presne špecifikuje konkrétny rozsah predmetu zákazky, konkrétny CPV kód v zmysle súťažných podkladov, ako aj jeho podrobnú špecifikáciu.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
15.06.2023 09:00:00
Plánované otevírání žádostí
15.06.2023 09:15:00
Lehota na predkladanie žiadostí
24.07.2026 00:00:00

Zadavatel

Název organizace
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty

Zakázky