Stav: Zrušená

Serverový čas: 25.02.2024 00:29

Karta zakázky #2023-34-003
Výzva č. 3 - Spracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dozoru (OAD) pre investičný zámer Výstavba parkovísk, oplotení a spevnených plôch v ZEVO Bratislava

Informace

ID zakázky
47142
Název zakázky
Výzva č. 3 - Spracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dozoru (OAD) pre investičný zámer Výstavba parkovísk, oplotení a spevnených plôch v ZEVO Bratislava
Číslo spisu VZ
2023-34-003
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
23 870,00 EUR
Hlavní CPV kód
71200000-0 - Architektonické a související služby
Doplňující CPV kód
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
71320000-7 - Technické projektování
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom tejto zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby a výkon odborného autorského dozoru pre investičný zámer Výstavba parkovísk, oplotení a spevnených plôch v Zariadení na energetické využitie odpadu (ZEVO) Bratislava.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
05.10.2023 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty