Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.12.2023 22:37

Karta veřejné zakázky #Z23023
Dodávka svislého dopravního značení

Informace

ID zakázky
41814
Název zakázky
Dodávka svislého dopravního značení
Číslo spisu VZ
Z23023
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
5 100 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
34992200-9 - Dopravní značky
Doplňující CPV kód
34992300-0 - Ukazatele směru
34992000-7 - Značky a světelné znaky
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Dodávka svislého dopravního značení

Popis předmětu VZ

Předmětem Veřejné zakázky jsou dodávky svislého dopravního značení a příslušenství, podle aktuálních potřeb Zadavatele, realizované na základě rámcové dohody, resp. konkrétních objednávek. Požadavky na svislé dopravní značení a příslušenství a jejich bližší specifikaci obsahuje závazný návrh rámcové dohody (příloha č. 2 Zadávací dokumentace) a dále příloha č. 3 Zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění a položkový rozpočet.
Zadavatel pro vyloučení pochybností výslovně uvádí, že součástí plnění je rovněž doprava předmětu plnění Veřejné zakázky na místo plnění a další plnění dle závazného návrhu rámcové dohody.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
09.06.2023 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
09.06.2023 10:01:00

Zadavatel

Název organizace
Silnice LK a.s.
Adresa
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Mária Kopecká, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
maria.kopecka@havelpartners.cz
+420 545423420
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty