Stav: Probíhající

Serverový čas: 29.05.2023 13:46

Karta veřejné zakázky #VZ 2023-018-HOL-ITS
Čištění dešťových kanalizačních vpustí v majetku města Znojma

Informace

ID zakázky
41853
Název zakázky
Čištění dešťových kanalizačních vpustí v majetku města Znojma
Číslo spisu VZ
VZ 2023-018-HOL-ITS
Evidenční číslo zakázky
Z2023-021631
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
7 500 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
90000000-7 - Kanalizace, odstraňování odpadu, čištění a ekologické služby
Doplňující CPV kód
90641000-2 - Čištění stok
90470000-2 - Čištění odpadů
90512000-9 - Odvoz odpadu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je čištění dešťových kanalizačních vpustí v majetku města Znojma.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je čištění dešťových kanalizačních vpustí v majetku města Znojma. K datu zahájení tohoto zadávacího řízení jejich celkový počet činil 1859 ks.
Čištění dešťových vpustí zahrnuje zejména níže uvedené činnosti:
- otevření (odsunutí) mříže dešťové vpusti, opláchnutí mříže a vnitřních stěn dešťové vpusti tlakovou vodou;
- odsátí nečistot z kalového prostoru dešťové vpusti pomocí hadice o minimálním průměru DN 100 mm. Větší předměty, které nebudou pomocí hadice odsáty (např. kameny a cihly), odstraní dodavatel mechanicky s použitím ručního nářadí;
- po prvotním vyčištění dešťové vpusti od sedimentů bude její vnitřní povrch opětovně opláchnut tlakovou vodou. Zároveň bude propláchnut navazující úsek odpadního potrubí a vizuálně bude překontrolována jeho průchodnost pro odtékající vodu;
- následně bude obsah kalového prostoru dešťových vpustí odsát a zcela vyčištěn (tzv. dosucha);
- po dokončení čištění bude mříž dešťové vpusti osazena na původní místo a bude provedena kontrola jejího řádného uložení.

Dešťové vpusti budou čištěny 2x ročně, v jarním a podzimním termínu. V roce 2023 zadavatel předpokládá na základě uzavřené smlouvy na realizaci této veřejné zakázky provedení čištění jen 1x, a to v podzimním termínu; v roce 2027 zadavatel obdobně předpokládá na základě uzavřené smlouvy na realizaci této veřejné zakázky provedení čištění jen 1x, a to v jarním termínu. Práce spojené s čištěním dešťových vpustí budou probíhat vždy společně s blokovým čištěním ulic. Jiné termíny realizace řádného čištění dešťových vpustí zadavatel nepřipouští.
Součástí předmětu veřejné zakázky a sjednané smluvní ceny bude i následná manipulace s odsátým sedimentem a likvidace kalů na řízené skládce odpadů.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
23.06.2023 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
23.06.2023 10:05:00

Zadavatel

Název organizace
Město Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Darja Kosmáková
kosmakova@advientender.cz
+420 603494433
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.