Stav: Probíhající

Serverový čas: 08.06.2023 04:51

Karta zakázky #07/NLZ/2022 - DNS - 006
Nákup prípravkov, hnojív a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín - časť „A“ - výzva č. 06

Informace

ID zakázky
41894
Název zakázky
Nákup prípravkov, hnojív a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín - časť „A“ - výzva č. 06
Kategorie DNS
časť „A“ - Nákup prípravkov, hnojív a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín
Číslo spisu VZ
07/NLZ/2022 - DNS - 006
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
24000000-4 - Chemické výrobky / PHZ: 7 495 548,91 EUR bez DPH
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ano
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je nákup a dodanie priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na ochranu lesných drevín vrátane dopravy na miesto určenia, ktoré sú špecifikované nižšie:
a) pre časť „A“:
o insekticídy - prípravky na preventívnu ochranu pred hmyzími škodcami a ničenie hmyzích škodcov
o feromóny - prípravky na lákanie hmyzu do pascí
o rodenticídy - prípravky na ničenie hlodavcov
o fungicídy - prípravky na preventívnu ochranu a ničenie hubových ochorení
o herbicídy - prípravky na preventívnu ochranu a ničenie nežiadúcej vegetácie
o repelenty - prípravky na ochranu drevín pred škodami zverou
o hnojivá - podporné prípravky na rast drevín
o iné prípravky - prípravky, ktoré nepatria do kategórie predchadzajúcich prípravkov, ale sú ich aplikačnou súčasťou ako napríklad farbivá, zmáčadlá, ktoré vylepšujú vlastnosti prípravkov pri ich použití.

Bližšie technické a množstevné informácie sú uvedené v prílohe č. 4 tejto výzvy.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Miesto dodania predmetu zákazky: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - sídla odštepných závodov:
1) OZ Karpaty, Pri rybníku 1301, 90841 Šaštín-Stráže
2) OZ Podunajsko, Koháryho 2, 934 01 Levice
3) OZ Tribeč, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
4) OZ Považie, Hodžova 38, 911 01 Trenčín
5) OZ Sever, Orlové 300, 017 01 P. Bystrica
6) OZ Tatry, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok
7) OZ Tatry, Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo
8) OZ Horehronie, Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog
9) OZ Poľana, Kriváň 334, 962 04 Kriváň
10) OZ Gemer, Námestie slobody 2, 050 80 Revúca
11) OZ Východ, Jovická 2, 048 01 Rožňava
12) OZ Šariš, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
13) OZ Vihorlat, Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou
14) OZ Semenoles, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský Hrádok
a. Škôlkárske stredisko Jochy, Jamník, okr. L. Mikuláš
15) OZ Ulič, Ulič 969, 067 67 Ulič

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
08.06.2023 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
08.06.2023 09:15:00

Centrální zadavatel

Název organizace
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Administrátor VZ
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
bohuslav.chudik@lesy.sk
+421 484344255

Dokumenty