Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 15:11

Karta zakázky #NL DNS 15/2022-001
Modernizácia električkových trás – Vajnorská

Informace

ID zakázky
42749
Název zakázky
Modernizácia električkových trás – Vajnorská
Číslo spisu VZ
NL DNS 15/2022-001
Evidenční číslo zakázky
43859 - MUS
Číslo oznámení z TED
2022/S 199-567168
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
14 970,00 EUR
Hlavní CPV kód
71220000-6 - Architektonická řešení
Doplňující CPV kód
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
71335000-5 - Technické studie
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácií stavebného zámeru verejnej práce v zmysle §9 zákona 254/1998 Z. z. o verejných prácach pre
- Modernizácia električkových trás – Vajnorská: úsek Tomášikova - Jurajov Dvor
- Modernizácia električkových trás – Vajnorská: úsek Jurajov Dvor - Zlaté piesky

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy na predloženie ponuky – Špecifikácia predmetu zákazky

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
18.07.2023 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
18.07.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Administrátor VZ
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529

Dokumenty