Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.06.2020 10:32

Karta veřejné zakázky #MUHO 8504/2019 OP
DODÁVKA SAZBY A TISK HODONÍNSKÝCH LISTŮ

Informace

ID zakázky
4368
Název zakázky
DODÁVKA SAZBY A TISK HODONÍNSKÝCH LISTŮ
Číslo spisu VZ
MUHO 8504/2019 OP
Evidenční číslo zakázky
Z2019-036464
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
2 800 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
22000000-0 - Tiskařské výrobky a související produkty
Doplňující CPV kód
22200000-2 - Noviny, odborné časopisy, periodika a magazíny
22210000-5 - Noviny
22212000-9 - Periodika
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem zakázky je: Kompletní dodávka sazby a tisk Hodonínských listů.

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění je výroba měsíčníku Městského úřadu Hodonín „Hodonínské listy“, přičemž zadavatelem předpokládané první vydání bude vydání na měsíc prosinec č. 12/2019. Vyhotovení jednoho celobarevného vydání Hodonínských listů zahrnuje sazbu včetně grafické úpravy, pravopisnou a grafickou korekturu, tvorbu náhledů pro redakční radu, tisk, kompletaci, šití, balení. Předmětem plnění je rovněž doprava měsíčníku do místa stanoveného zadavatelem.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
07.08.2019 13:00:00
Zadávací lhůta do
06.12.2019

Zadavatel

Název organizace
Město Hodonín
Adresa
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Česká republika
Administrátor VZ
MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.